Centralanlæg


BELKI Centralanlæg - markedets mest gennemførte filtrering af køle- og smøremidler

 

Med BELKI Centralanlæg er De sikret rene kølevæsker på deres maskiner. Alle maskiner monteres med en pumpe, som pumper urenheder og lækolie til centralanlægget.

I centralanlægget bliver væsken renset og pumpet retur til den enkelte maskine.

Med et centralanlægreduceres tidsforbruget på rengøring og efterfyldning af de enkelte maskiner bortfalder, da maskinerne får automatisk påfyldning.

 Ren kølevæske giver optimale bearbejdningsbetingelser og levetiden på væsken forbedres.

Vi leverer full-flow og kontinuerlig filtrering til alle typer bearbejdningsmaskiner. 

Der er en lange række fordele ved anskaffelse af et BELKI Centralanlæg, udover de økonomiske er der også en række tydelige miljø– og arbejdsmiljømæssige fordele. En væske med et olielag på toppen giver rigtig gode vækstbetingelser for svampe og bakterier. Disse vækstbetingelser fjerner et BELKI Centralanlæg ved hjælp af en konstant filtrering og cirkulation af væsken og dermed slipper man også for lugten af køle– smøremiddel i værkstedet. Et BELKI Centralanlæg er udstyret med automatisk væskepåfyldning der ved hjælp af en injektorblander leverer nyt kølesmøremiddel i den rigtige koncentration. Man slipper altså for genopfyldninger og måling af koncentration ved hver enkelt maskine. Koncentrationen kontrolleres derimod regelmæssigt ved prøveudtaget på Centralanlægget. Fordi et BELKI Centralanlæg holder væsken ren og frisk længere vil det, som regel, også være muligt at skære ned på antallet af hovedrengøringer og udskiftninger af væske på maskinerne, dermed opnår man øget produktionstid.

 

BELKI teknik anbefaler i langt de fleste tilfælde et såkaldt by-pass-anlæg. By-pass betyder at værktøjsmaskinerne forsat kører på deres egne forsyningspumer og at væsken, efter at have været brugt til køling, løber ned i maskinens egen tank. Ved hver værktøjsmaskine bliver der monteret en returpumpestation. Den filtrerede væske ledes ind i maskinens tank så langt fra returpumpestationen som muligt, for at sikre en god cirkulation i tanken.
En af fordelene ved by-pass-filtrering er at filtreringen fortsætter uanset om maskinen er standset, altså bliver væsken cirkuleret og filtreret om natten, i weekenden og i ferier, selvom værktøjsmaskinerne holder stille. En anden stor fordel ved by-pass-filtrering er at filtreringen foregår i et relativt jævnt tempo, derved undgår man blandet andet at partiklerne bliver spulet igennem filterpapiret ved højt produktionsintensitet, men til gengæld udnytter man også filtreringsevnen selv om flere af de tilsluttede værktøjsmaskiner står stille.

Et BELKI Centralanlæg bliver konstrueret ud fra den enkelte kundes ønsker og behov, og kan tilpasses til forholdene på mange forskellige måder. Alt efter den enkelte virksomheds behov sammensætter BELKI i dialog med kunden, de elementer der er behov for.

Alt efter virksomhedens behov er her en beskrivelse af nogle af de elementer BELKI kan tilbyde til den perfekte løsning.

 

Buebåndfilter

Et BELKI Buebåndfilter kan filtrere op til 350 l/min. ofte bliver der monteret to eller tre Buebåndfiltre på et Centralanlæg. Væsken bliver først kørt igennem Buebåndfilteret, inden den bliver ledt ned i selve centralanlægstanken, der kan være fra 3 til 15 m³.

 

Manuelt Magnetfilter

BELKI teknik har fremstiller et unikt system, specielt udviklet med henblik på maskinfabrikker der bearbejder bl.a. støbegods. Med et BELKI Magnetfilter er det nemlig muligt at filtrere partikler fra der er for små til at kunne blive fanget i et traditionelt Buebåndfilter. Et BELKI Manuelt Magnetfilter er monteret direkte under hvert Buebåndfilter hvor det fastholder ferritiske partikler der er sluppet igennem Buebåndfiltret.
Partiklerne kan let skrabes af med den medfølgende skraber.

 

Centralanlægstanken

Når det kommer til BELKI Centralanlæg er en tank ikke bare til opbevaring, tanken er en vigtig medspiller i separeringsprocessen. Gennem vores mange års erfaring med konstruktion og fremstilling af Centralanlæg har vi udviklet et enestående tank system, hvor vi leder væsken igennem tanken så roligt og langsomt som muligt, for at sikre en optimal olieseparation. Vi kan endda tilbyde microflotation, der sikrer at selv små olieperler stiger op til overfladen hvor de kan separeres fra.

 

Olieseparator 200 LS

En BELKI Olieseparator 200 LS skimmer overfladen af køle– smørevæsken i tanken med 2-4 flydende vippesug placeret hver for sig på væskens vej gennem tanken. Vippesugenes beskyttede design sikrer at det altid kun er overfladen der bliver suget op i olieseparatoren. I Olieseparatoren bliver både lækolie og partikler der flyder i overfladespændingen separeret fra. Selv partikler der er tungere end vand kan flyde i overfladespændingen og derfor er BELKI Olieseparator 200 LS konstrueret således at disse partikler bliver fanget i keglebunden hvorfra de let kan bortskaffet.

 

Automatisk påfyldning

På alle BELKI Centralanlæg er der monteret motorventil og blandeaggregat til automatisk påfyldning af køle/smøremiddel.

 

Kundetilpassede løsninger

BELKI teknik kan tilbyde en lang række kundetilpassede Centralanlæg. BELKI teknik kan fx tilbyde Centralanlæg med  bundfældningstank med indbygget skrabeværk, således at bundfældede partikler kan separeres fra. BELKI teknik har også leveret et magnetfilteranlæg til filtrering af 300 m³/h.

 

BELKI teknik ApS
Fårupvej 19 - DK-8840 Rødkærsbro
T : +45 8665 8811

BELKI


BELKI teknik producerer i dag stort set kun udstyr til egne produkter, og vores kundegruppe tæller bl.a. kendte firmaer som Grundfos, Danfoss, Opel, VW og BMW. I det nye årtusinde har eksport af vore produkter været en vigtig del af strategien.

Udover et godt hjemmemarked ses det på forhandler-oversigten at vi er godt repræsenteret ude i verden. Nu udgør eksporten til lande som Tyskland, Østrig, Sverige og Norge hovedparten af omsætningen hos BELKI teknik.
 

Den lille smedje eksisterer stadig og fungerer idag som internt museum for kunder og leverandører.

Find os p Google+