Service


Behovet for service drejer sig primært om de større centralanlæg.

Ved de mindre anlæg er behovet hovedsagelig fremsendelse af sliddele og eventuelle forbrugsmaterialer.
BELKI udfører servicebesøg hos kunden med henblik på:
 
  • Forebyggende vedligeholdelse af de specificerede anlæg for at minimere driftsstop
  • Sikkerhedseftersyn for at minimere risici for person- og miljøskader
  • Identifikation af defekte og slidte dele til udskiftning
  • Optimering af driften for at sikre bedst mulige standtider og minimere forbrugsstoffer
 
Servicearbejdet foretages gennem helhedsvurdering af anlægget, visuel kontrol, målinger, stikprøvekontrol og eventuelt tests.
 
Servicerapport
Efter servicebesøget afleverer montøren en checkliste over udført arbejde og eventuelle anbefalinger til efterfølgende udbedringer/forbedringer.
 
Pris og betalingsbetingelser
Der aftales en fast pris inkl. kørsel pr. halvårligt servicebesøg.
BELKI forbeholder sig ret til ændring af prisen som følge af omkostningsudviklingen.
Eventuelle reservedele samt montage afregnes efter sædvanlige priser.
 
Tilkaldeservice
En servicekontrakt indeholder garanti for fremmøde af servicetekniker inden for 24 timer bortset fra ferieperioder i juli og december til afhjælpning af akutte driftsproblemer.

 

BELKI teknik ApS
Fårupvej 19 - DK-8840 Rødkærsbro
T : +45 8665 8811

BELKI


BELKI teknik producerer i dag stort set kun udstyr til egne produkter, og vores kundegruppe tæller bl.a. kendte firmaer som Grundfos, Danfoss, Opel, VW og BMW. I det nye årtusinde har eksport af vore produkter været en vigtig del af strategien.

Udover et godt hjemmemarked ses det på forhandler-oversigten at vi er godt repræsenteret ude i verden. Nu udgør eksporten til lande som Tyskland, Østrig, Sverige og Norge hovedparten af omsætningen hos BELKI teknik.
 

Den lille smedje eksisterer stadig og fungerer idag som internt museum for kunder og leverandører.

Find os p Google+