BELKI Smart Unit – olieseparering og filtrering i én arbejdsgang.


BELKI Smart UnitI slutningen af april blev vores nyeste produkt, BELKI Smart Unit, installeret hos den første kunde og nu præsenterer vi det på EMO 2019 i hal 7, stand E63. BELKI Smart Unit bruges til at filtrere partikler og lækolie fra procesvæsker - primært kølesmøremidler. Det er en mobil enhed, som nemt kan flyttes rundt mellem de enkelte værktøjsmaskiner. På grund af dets slanke design og de lave krav til elforsyningen, er BELKI Smart Unit egnet til brug på nærmest enhver virksomhed.

Procesvæsken skimmes af ved hjælp af en af sugeenhederne på BELKI Smart Unit eller med et bundsug for at filtrere bunden af maskinsumpen. Partiklerne udskilles via et buet båndfilter og lækolien separeres ved hjælp af den integrerede olieseparator. Selv de fineste ferritiske partikler kan tilbageholdes ved tilvalget af et magnetfilter. Den separerede olie opbevares i en indvendig tank, partiklerne ledes i en slamkasse og det brugte filterpapir vikles automatisk op. Den rensede emulsion returneres til maskinsumpen.

Med BELKI Smart Unit optimeres arbejdsgangen, da olieseparation og filtrering sker i en og samme mobile, kompakte maskine. Maskinoperatørens tidsforbrug på vedligeholdelse reduceres og emulsionens levetid forlænges, som følge af den effektive olieseparering.

BELKI Smart Unit er let at håndtere og startes ved at trykke på to kontakter. En kontakt starter den selvansugende pumpe, den anden aktiverer det integrerede buede båndfilter. Det buede båndfilter skal være aktivt for at pumpen kan køre. Slangerne er forbundet ved hjælp af standard Camlock-koblinger. Disse er hurtige og ukomplicerede at tilslutte. Til lave tanke er der monteret en bundsugningsanordning, som også passer til små adgangsåbninger. En standard 230 V stikkontakt er tilstrækkelig til elforsyningen.

På vores hjemmeside findes mere information om BELKI Smart Unit samt en oversigt over egnet tilbehør dertil. Her kan man vælge mellem overfladeskimmere og bundsug, forskellige beslag, kobling, samt et magnetfilter. Dermed kan BELKI Smart Unit sammensættes som man ønsker det og tilpasses nøjagtigt efter den enkelte virksomheds behov.

Pressemeddelelse til EMO, Tyskland


BELKI Check System 3.0 og Industri 4.0

BELKI Check System

De krav, der stilles til virksomheder og medarbejdere inden for fluid management, stiger betydeligt med kravene til Industri 4.0. Samtidig strammes reglerne for håndtering af kemiske stoffer, såsom vandige kølesmøremiddelemulsioner betydeligt. Mere medarbejderbeskyttelse, gennemsigtighed, automatisering og mere netværkssamarbejde er tidens keywords.

Og det er her, at BELKI Check System (BCS 3.0) udgør et vigtigt bidrag. Det bruges i centrale eller decentrale kølesmøremiddelanlæg, hvor processtyring har stor betydning. BCS 3.0 er designet til løbende overvågning, justering og logning af væskeparametrene. Det er både tilgængeligt som et lokalt system til brug på stedet eller som et fjernovervågningssystem.

Hovedopgaven for BCS 3.0 er at automatisk fastholde det forudindstillede koncentrationsniveau indenfor meget stramme tolerancer. Desuden registreres værdierne for vandforbrug, pH-værdi, ledningsevne og temperatur afhængig af det ønskede eller nødvendige sensorudstyr. Vi kan endda bestemme tryk og forsyningsflow ved hjælp af sensorer. Temperatur, tryk og forsyningsflow kan endvidere bestemmes og logges på flere punkter i kundens forsyningssystem, f.eks. direkte ved kølesmørremiddel-tilførslen på de tilsluttede værktøjsmaskiner. BCS 3.0 kan automatisk gemme de fastsatte værdier. Med denne lagrede data kan operatøren evaluere de enkelte væske- og driftsparametre uden at komme i direkte kontakt med procesvæsken. Da BCS 3.0 også er tilgængelig til fjernovervågning, er det også muligt at foretage en virksomhedsorienteret og centraliseret registrering af alle tilsluttede kølesmøremidler af den ansvarlige væskemanager.

BCS 3.0 betjenes via en touchskærm på systemets frontpanel. På forespørgsel er det også muligt at bruge enhver computer i virksomhedens intranet hertil. Alarmmeddelelser for definerede parameterafvigelser kan sendes via SMS eller e-mail til forudindstillede modtagere. Datasikkerhed og adgangsbegrænsninger for uautoriserede personer garanteres v.h.a. en adgangskode for at logge på systemet.

Pressemeddelelse til GrindTec, Tyskland


Da faderen slår hovedet er det tid til et brat generationsskifte

Bertel Skjellerup er tredje generation i spidsen for den midtjyske metalvirksomhed Belki Teknik.

Siden 1979 har Ivan Skjellerup været den typiske ejerleder hos Belki ved Rødkærsbro sydøst for Viborg. Men da han i forsommeren 2017 falder, slår hovedet, og efterfølgende ligger i koma i næsten tre uger, opstår der et ledelsesvakuum i den 20 mand store virksomhed. For han havde altid svaret, når problemerne opstod.

Sønnen, 31-årige Bertel Skjellerup, er på uheldstidspunktet godt nok kørt i stilling til at overtage ledelsen af den midtjyske metalvirksomhed på sigt. Han har sagt sit job op, men skal først starte efter sommerferien.

Belki har specialiseret sig i nicheproduktion af maskiner af anlæg til rensning af køle- og smøremidler til den spåntagende industri.

 

Generationsskifte i BELKIAnsatte tog førertrøjen

- Det var en meget brat indgang, og der var fuld ild i det herude i samme periode. Vi havde meget travlt, og der var kunder, der skulle godkende et stort anlæg. Men vi klarede udfordringen, siger Bertel Skjellerup, administrerende direktør, Belki.

Bertel Skjellerup peger på, at medarbejderne kender deres opgaver og rykkede sammen i den svære periode.

- Der er ikke ret mange steder, hvor man kan hugge hovedet af hønen, og den stadigvæk arbejder målrettet fremad. Det kan vi kun, fordi vi har nogle medarbejdere, der vil have det til at fungere, og der vidste og evnede at dække for hinanden. Det er fuldstændig afgørende og et kæmpe aktiv, siger direktøren.

Tre måneder efter uheldet er Ivan Skjellerup tilbage i virksomheden, og han har i dag sin daglige gang i virksomheden igen.

 

Faderen stikker til ham

Belki udspringer af den lokale Iller Smedje, som er grundlagt i 1888. I 1945 køber Bertels bedstefar smedjen, og Ivan Skjellerup overtager virksomheden fra sin far i 1979. 15 år senere flytter virksomheden til den nuværende placering i Fårup, hvor en fabrik på 2.000 kvadratmeter står tom.

- Siden jeg blev færdig på Ingeniørhøjskolen i 2014, har min far prikket til mig og spurgt, om jeg ikke kom hjem og fik et rigtigt arbejde. På et tidspunkt kunne jeg ikke stå for det længere, og så måtte jeg hjem, fortæller Bertel Skjellerup med et karakteristisk stort og smittende grin.

Faderen nåede at være smedemester i 38 år. Og årsagen til Bertels første tilbageholdenhed er, at det i perioder ser ud til på faderen, at det er svært og hårdt at være smedemester.

- Min far overtog virksomheden, da han var 27 år. Så det syntes han da også, at jeg skulle. Jeg syntes dengang ikke, at jeg var klar til det, siger Bertel Skjellerup, der blev udlært smed hos Belki og senere læste til ingeniør.

Med Bertel Skjellerup i spidsen er Belki trådt ind i en ny tidsalder med fokus på digital markedsføring, så virksomheden har givet sin hjemmeside en overhaling. Samtidig er det kommet et nyt fokus på produktudvikling.

- Der er forskel på, om man er 31 år eller 65 år, siger Bertel Skjellerup om udviklingen.

Artikel fra Jern & Maskinindustrien. Foto og artikel/Dan S. Frandsen.


Dansk nichemarked blev hurtigt for småt

Store danmarkskort, europakort og verdenskort pryder det rummelige, brune direktørkontor hos Belki. Knappenåle er sat, hvor der er installeret maskiner, og nålehavet viser, at Belki-maskinerne er nået ud i alle kroge af Europa og endda hen over Atlanterhavet.

- Markedet var for lille i Danmark, og så syntes jeg, at det var sjovt at komme ud i verden, fortæller Ivan Skjellerup, der er indehaver.

Ivan Skjellerup har i dag givet direktørkasketten videre til sønnen Bertel Skjellerup. Ivan husker, hvordan salget til udlandet startede i samarbejde med Kolding-firmaet DST, som kunne bruge Belkis olieseparator. Det var i 1996 og DST havde kontorer i udlandet og tog sig godt af produkterne.

Belki Check System er en maskine, der måler og justerer oliekoncentrationen i køle- og smørevæsken i et centralanlæg. Belki har produceret maskinen siden 2007, og den automatiserer en manuel proces.

Messer har fokus

For at udvikle eksporten tog Ivan Skjellerup til messer for at støve forhandlere op, og i 2001 faldt han i snak med en tysker på EMO-messen. Der blev lavet en forhandleraftale, og det tyske salg kom stille og roligt i gang. Med aftalen finder direktøren også ud af, hvilken forhandlerprofil, der skulle findes for at få salget i gang.

- Det skulle være små firmaer, der ikke havde for meget andet, der forstyrrede dem, siger Ivan Skjellerup.

Forhandleren er siden blevet til Belkis salgsdatterselskab, der ligger i Düsseldorf, og som i dag har to ansatte. I dag er Belki til stede ved et hav af messer i Skandinavien og Tyskland, og cirka 80 procent af salget sker nu i udlandet ved et sindrigt forhandlernetværk af primært salgsagenter.

 

Begyndte på egne produkter

Den midtjyske virksomhed har gennem de seneste årtier udviklet sig fra at være underleverandør til at udvikle og sælge egne produkter. I dag er udviklingen koncentreret om en bred nicheproduktion af maskiner og anlæg til rensning af køle/smøremidler til den spåntagende metalindustri.

- Vi startede med at lave filtre i 1989, og så har det udviklet sig stille og roligt. Vi havde det første centralanlæg med i 1992, siger Ivan Skjellerup.

Belki Check System er en maskine, der måler og justerer oliekoncentrationen i køle- og smørevæsken i et centralanlæg. Belki har produceret maskinen siden 2007, og den automatiserer en manuel proces.

Artikel fra Jern & Maskinindustrien. Foto og artikel/Dan S. Frandsen.

Din besked er blevet sendt

There was a problem validating the form. Please retry or contact the site administrator.

Du skal indtaste en gyldig e-mail-adresse.
Du skal udfylde feltet