Anvendelse af et centralanlæg

BELKI’s Centralanlæg til rensning og filtrering af kølesmøremidler eller andre procesvæsker er kendetegnet ved deres modulopbyggede struktur kan tilpasses ethvert behov. Det kan være små regionale stand-alone enheder, der forsyner en maskingruppe, eller det kan være en stor enhed, der forsyner en hel virksomhed.

Med udgangspunkt i basisudstyret, designer og bygger vi centralanlæg, der er effektive, miljørigtige og giver god økonomi. BELKI’s Centralanlæg til rensning og filtrering af kølesmøremidler er tilpasset kundens ønsker, da vi ved, at der ofte er unikke behov og problemstillinger. Derfor har BELKI specialiseret sig i hurtigt og effektivt at udvikle det nødvendige og supplerende udstyr. Om nødvendigt tilpasses centralanlægget til de bygningsmæssige fysiske forhold.

 

Et centralanlægs funktion

Centralanlæg monteres hos virksomheder der har flere slibe- eller CNC dreje-/fræsemaskiner i deres produktion. Kølesmørevæsken pumpes fra de enkelte maskiner til en centralenhed, hvor den renses for uønskede spåner/partikler og lækolie. Afhængig af processen, lokale forhold og krav til renhed forsynes centralenheden med flere filtreringstrin.

Afhængigt af applikationen anvendes forskellige filtreringsniveauer. Til den klassiske rengøring af kølesmøremidler anvendes typisk filtrering af faste stoffer via båndfiltre – ofte kombineret med den magnetiske filtrering og oliesepareringen. Effektiviteten af ​​olieseparation kan optimeres ved hjælp af mikroflotation.

Ved slibeprocesser anvendes systemer med en skrabetank til at rense slibevandet i centrifugeringsanlægget. Til finfiltrering anvendes hydrocykloner og automatiske magnetfiltre.

Under alle omstændigheder giver et centralanlæg mulighed for automatisk påfyldning samt dosering og justering af koncentrationen i kølesmøremidlet. Efter ønske kan koncentrationen og andre parametre såsom ph-værdier, ledningsevne, vandforbrug mv overvåges og logges.

Vi leverer by-pass og full-flow løsninger, eller en kombination af begge.


Fordele ved et centralanlæg

BELKI’s Centralanlæg til rensning og filtrering af kølesmøremidler eller andre procesvæsker er driftssikkert, har en høj procesvirkningsgrad og kræver minimalt vedligehold. Effekten giver klare resultater som:

  • Levetidsforlængelse af procesvæsken
  • Færre vedligeholdelsestimer i produktionen
  • Forbedring af produktkvaliteten
  • Renere arbejdsmiljø og mindre affaldsdeponering
  • Fremstillet i rustfrit stål som sikrer minimal vedligeholdelse og lang levetid
  • Bedre resultat på bundlinjen

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Er du på udkig efter et centralt filtrerings- og separeringsanlæg til kølesmøremiddel? Har du brug for yderligere information om de tekniske muligheder og processer? Vores kompetente team er altid klar til at rådgive dig om centralanlæg og besvare dine spørgsmål. Så tøv ikke...

Funktionsprincip for centralanlæg


Centralanlæg til drejning/fræsning

Anlæggene dimensioneres ud fra hvilket princip, der anvendes (full-flow/by-pass). Fordele ved principperne gennemgås nøje før den endelige løsning fastlægges.

Anlæggene kan være opbygget med: BELKI Check System, buet båndfilter, magnetfilter, microflotation og en olieseparator.

De væsentligste problemer, der derved løses, er fjernelse af lækolie, spåner og partikler.

2x 20 m³ centralanlæg

2x 20 m³ centralanlæg


Centralanlæg til slibning

Mængden af slibeslam og kravene til renhed (nominelle partikelstørrelse) er de vigtigste parametre. Derudover er det vigtigt at vide, hvilke materialer der slibes i og hvad der slibes med (CBN, Corund). På baggrund heraf fastlægges antal trin i filtreringsprocessen.

Anlæggene kan være opbygget med: En skrabetank til sedimentation, papirfilter, magnetfilter, hydrocykloner og rentank.

Det væsentligste problem, der derved løses, er fjernelse af partikler, så kvaliteten i slibeprocessen kan overholdes.

Centralanlæg med skrabeværk og hydrocykloner

Skrabeværk med hydrocykloner


Centrale systemer / centrale anlæg / centrale filteranlæg

Centralanlæg (også kendt som centrale systemer og centrale filteranlæg) er den mest fornuftige måde at filtrere, behandle og levere procesvæsker til metalforarbejdning. Kølesmøremiddelemulsion og skæreolier opbevares, filtreres og leveres til maskinværktøjerne i centrale systemer ved passende udvalgte tank- og filtersystemer. Alle funktioner i filtrering, olieseparation, køling og forsyning kombineres i centrale systemer. Derved bortfalder vedligeholdelsesarbejde på hver enkelt værktøjsmaskines tank.

Væsentlige fordele ved procesvæskestyring opnås ved brug af centralanlæg. Der er betydelige tidsbesparelser og væsentligt reduceret forbrug af kølesmøremidler. Især tidsforbrug til kontrol og genopfyldning eller endog udskiftning af procesvæsker. Dette kan gøres i centralanlægget i stedet for i hvert enkelt værktøjsmaskines tank.


Dimensioner på centralanlæg


Din besked er blevet sendt

There was a problem validating the form. Please retry or contact the site administrator.

Du skal indtaste en gyldig e-mail-adresse.
Du skal udfylde feltet