Anvendelse af et centralanlæg

BELKI’s Centralanlæg er modulopbyggede og kan tilpasses ethvert behov. Det kan være små regionale stand-alone enheder, der forsyner en maskingruppe, eller det kan være en stor enhed, der forsyner en hel virksomhed.

Med udgangspunkt i basisudstyret, designer og bygger vi centralanlæg, der er effektive, miljørigtige og giver god økonomi. BELKI’s Centralanlæg er tilpasset kundens ønsker, da vi anerkender, at der ofte er unikke behov og problemstillinger. Derfor har BELKI specialiseret sig i hurtigt og effektivt at udvikle det nødvendige og supplerende udstyr. Om nødvendigt tilpasses centralanlægget til de bygningsmæssige fysiske forhold.

Et centralanlægs funktion

Centralanlæg monteres hos virksomheder der har flere slibe- eller CNC dreje-/fræsemaskiner i deres produktion. Køle-/smørevæsken pumpes fra de enkelte maskiner til en centralenhed, hvor den renses for uønskede spåner/partikler og lækolie. Afhængig af processen, lokale forhold og krav til renhed forsynes centralenheden med flere filtreringstrin. Der kan både være tale om By-pass og Full-flow løsninger, eller en kombination af disse.


Fordele ved et centralanlæg

BELKI’s Centralanlæg er driftssikker, har en høj procesvirkningsgrad og kræver minimalt vedligehold. Effekten giver klare resultater som:

  • Levetidsforlængelse af procesvæsken
  • Færre vedligeholdelsestimer i produktionen
  • Forbedring af produktkvaliteten
  • Renere arbejdsmiljø og mindre affaldsdeponering
  • Fremstillet i rustfrit stål som sikrer minimal vedligeholdelse og lang levetid
  • Bedre resultat på bundlinjen

Funktionsprincip for centralanlæg


Centralanlæg til drejning/fræsning

Anlæggene dimensioneres ud fra hvilket princip, der anvendes (full-flow/by-pass). Fordele ved principperne gennemgås nøje før den endelige løsning fastlægges.

Anlæggene kan være opbygget med: BELKI Check System, buet båndfilter, magnetfilter, microflotation og en olieseparator.

De væsentligste problemer, der derved løses, er fjernelse af lækolie, spåner og partikler.

2x 20 m³ centralanlæg

2x 20 m³ centralanlæg


Centralanlæg til slibning

Mængden af slibeslam og kravene til renhed (nominelle partikelstørrelse) er de vigtigste parametre. Derudover er det vigtigt at vide, hvilke materialer der slibes i og hvad der slibes med (CBN, Corund). På baggrund heraf fastlægges antal trin i filtreringsprocessen.

Anlæggene kan være opbygget med: En skrabetank til sedimentation, papirfilter, magnetfilter, hydrocykloner og rentank.

Det væsentligste problem, der derved løses, er fjernelse af partikler, så kvaliteten i slibeprocessen kan overholdes.

Centralanlæg med skrabeværk og hydrocykloner

Skrabeværk med hydrocykloner


Dimensioner på centralanlæg


Din besked er blevet sendt

There was a problem validating the form. Please retry or contact the site administrator.

Du skal indtaste en gyldig e-mail-adresse.
Du skal udfylde feltet